วิธี เปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail เปลี่ยนรหัส บัญชี Google

หากท่านใช้งาน Gmail หรือ Google Account มานานแต่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนรหัสผ่านเลย ซึ่งบางครั้งรหัสตอนที่เราตั้งครั้งแรก เราอาจจะไม่ได้สนใจความปลอดภัยเท่าไหร่ แต่นานวันเข้า การใช้งานเริ่มมีการใช้งานที่บางครั้งอาจจะต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากท่านต้องการ เปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail หรือ บัญชี Google ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://myaccount.google.com/
  2. ป้อนอีเมล์ Gmail ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ปกติถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ที่เราใช้งานอยู่เคยใช้งาน Gmail มาก่อน มันจะแสดงรายชื่ออีเมล์ขึ้นมาให้เราเลือกทันที
เข้าสู่ Gmail
©2018 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.
  1. ระบบจะให้ท่าน ป้อนรหัสผ่านเดิม เพื่อเข้าสู่เมนู
©2018 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.
  1. เมื่อเข้ามาแล้ว เข้าไปในส่วนของเมนู ด้านบน คือ Personal info ตามภาพ
  2. เสร็จแล้วให้เลือกที่ Password
©2018 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.
  1. จากนั้นระบบจะให้ท่าน ป้อนรหัสผ่านเดิม อีกครั้ง
ก่อนการ เปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องป้อนรหัสเดิมก่อน
©2018 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.
  1. ทีนี้ ระบบจะให้ท่าน ป้อนรหัสผ่านใหม่ ลงในช่อง 2 ช่องตามภาพ
  2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม CHANGE PASSWORD
  3. เป็นอันเสร็จสิ้น วิธี เปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail หรือว่า บัญชี Google
เปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail หรือ Google
©2018 Google LLC, used with permission. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC.

 30,255 total views,  11 views today

Leave a Reply