กลุ่มแชทไลน์ วิธีสร้าง ไลน์กลุ่ม (LINE Group)

กลุ่มแชท ไลน์ นั้นเป็นฟีเจอร์ หรือจะเรียกว่าเป็นลูกเล่นเด่นๆ อีกตัวหนึ่งของ LINE ซึ่งการสร้าง ไลน์กลุ่ม นี้ เป็นการเข้ารวมกลุ่มพูดคุยมากกว่า 2 คนขึ้นไป และสามารถมีสมาชิกในกลุ่มได้ถึง 499 คน ซึ่งทำให้การสร้าง กลุ่มไลน์ เป็นที่นิยมใช้งาน สำหรับ ร้านค้า องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ที่มีสมาชิกจำนวนหลายๆคน

ซึ่งประโยชน์ของกลุ่มแชทไลน์ ก็คือ ทำให้สมาชิกในองค์กร บริษัท หรือห้างร้าน หรือกลุ่มเพื่อนนักเรียน สามารถพูดคุยกันได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องไปแชทพูดคุยแบบทีละคน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้การพูดคุยมีสีสันมากยิ่งขึ้น เพราะได้โต้ตอบกับคนหลาย นี่คือจุดเด่น และเป็นประโยชน์มากในการเลือกใช้ LINE

วิธีสร้าง ไลน์กลุ่ม หรือ LINE Group

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE จากนั้นเลือกที่เมนู สร้างกลุ่ม
  1. เลือกเพื่อน ที่ต้องการให้เข้าร่วม กลุ่มแชทไลน์ โดยการคลิกเลือกตามภาพตัวอย่าง
  1. ถัดมาให้ท่านตั้งชื่อกลุ่มแชท เช่น ตัวอย่างนี้ ตั้งชื่อไลน์กลุ่ม ว่า ครอบครัว เป็นต้น
  1. หลังจากตั้งชื่อกลุ่มไลน์ เมื่อท่านเปิด LINE ขึ้นมาใช้งาน ท่านจะเห็น กลุ่มไลน์ ปรากฏอยู่ เหมือนภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

กลุ่มไลน์ ที่สร้างขึ้น ขอแนะนำให้ท่านใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่าพยายามเข้าร่วม กลุ่ม LINE ที่เป็นกลุ่มที่ตั้งมาเพื่อสิ่งมอมเมา หรือสิ่งยั่วยุต่างๆ ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสีย เอาเป็นว่าใช้เพื่อการทำงาน และความบันเทิงก็เพียงพอแล้วนะครับ อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีเลย

Leave a Reply